Енциклопедія

Управлінська економіка -

Економіка управління, застосування економічних принципів для прийняття рішень в ділових фірмах чи інших підрозділах управління. Основні концепції походять переважно з мікроекономічної теорії, яка вивчає поведінку окремих споживачів, фірм та галузей, але додані нові інструменти аналізу. Наприклад, статистичні методи стають все більш важливими для оцінки поточного та майбутнього попиту на продукцію. Методи досліджень та програмування операцій забезпечують наукові критерії максимізації прибутку, мінімізації витрат та вибору найбільш вигідної комбінації продуктів. Теорія прийняття рішень та теорія ігор, що визнають умови невизначеності та недосконалих знань, за яких діють керівники підприємств, сприяли систематичним методам оцінки інвестиційних можливостей.